Az FDSZ levélben küldte el észrevételeit az ITM-nek az Nftv módosításhoz kapcsolódóan

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2020.04.05.

Tisztelt Prof. Dr. Palkovics László Miniszter Úr!

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöksége áttanulmányozta dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról című törvényjavaslatot.

A törvénytervezet újabb hat egyetem alapítványi fenntartói és finanszírozási modellváltását, továbbá számos intézményt érintő szervezeti átalakítást tartalmaz.
Örömmel vettük, hogy több részlete kedvezően befolyásolja a magyarországi felsőoktatás helyzetét, alakulását. Pozitívan, előre mutatóan hat a színvonal emelkedéséhez, a magyar felsőoktatás versenyképességének növeléséhez.

Észrevételünk szerint a tervezetben a felsőoktatásban dolgozó munkavállalók jogi helyzete nem tisztázott, törvényi garanciákat szeretnénk, hogy az átalakítások után is megmaradjanak a munkavállalói jogok, mely erre a szférára jellemzők. Az FDSZ állásfoglalása szerint a "fenntartók" gazdasági hátterére és a fenntarthatóság biztosítására sem nyújt megfelelő megoldást a törvénytervezet. Az összevonásoknál nem tisztázott az érintett egyetemek megmaradó intézményeinek sorsa és lehetősége.

Az FDSZ kéri a minisztériumtól, hogy készüljön hatástanulmány a modellváltással kapcsolatos folyamatokról, az intézmény működésére gyakorolt kedvező és kedvezőtlen hatásokról, az átalakítás munkavállalói jogokat érintő elemeiről!

Az FDSZ kezdeményezi, hogy az ITM az érdekvédelmi szervezetek bevonásával folytasson egyeztetéseket a kor kihívásainak, a gazdasági és a társadalmi elvárásoknak megfelelni képes felsőoktatás kialakításához szükséges feltételek megteremtéséről és hívja össze a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsot.

 
 

A törvénytervezettel kapcsolatosan a következő észrevételeket szeretnénk megfogalmazni:

1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

1. §

A törvénytervezetből nem derül ki, nem részletezi, hogy az új modell alá bevont egyetemek támogatása honnan lesz biztosítható.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

10. §

(2)
A szakszervezet megítélése szerint magyarországi felsőoktatási intézményekben az eltérő finanszírozási elv csökkenti az esélyegyenlőségi elvet.

11. §

(1)
Örvendetesnek tartjuk, hogy a törvénytervezet az alaptevékenység központi költségvetésből történő támogatásában nevesíti az oktatási tevékenység, a tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység mellett a fenntartási, üzemeltetési tevékenység támogatását.

(2)
A támogatások mértéke a (2) bekezdés szerint a megállapodásokban vállalt teljesítményhez fog igazodni. Az FDSZ fontosnak tartaná egy mérő eszköz kidolgozását az objektív teljesítmény mérésére.

15. §

Fontosnak tartjuk, hogy a tanárképzésben a kettő félév szakmai gyakorlat beépült a tervezetbe.

16. §

A tervezet szerint a tanárképző központ főigazgató kinevezése miniszteri egyetértéshez kötött. Megítélésünk szerint ezen intézkedés befolyásolja az egyetemi autonómiát.

18. §
(1)
Az FDSZ úgy ítéli meg, hogy jelen körülmények között a tervezetben 2020. augusztus 1-jéig meghatározott időpont nehezen tartható, újabb időpont (távolabbi) kitűzése szükséges.

(2)
Az FDSZ megítélése szerin a felsőoktatás húzó ágazat, ezért az alaptevékenységre folyósított támogatási összegben ennek meg kell jelennie.

19. §

Ebben a paragrafusban az új felsőoktatási agrárstratégia fogalmazódik meg. Az átalakítás több problémát, jogi kérdéseket vett fel, melynek tisztázása elengedhetetlen az átalakításban résztvevő intézmények vonatkozásában: Mezőgazdasági területek és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelt ingatlanok tulajdoni megosztása, pályázatok lefolytatása, stb., az intézetek tovább működése hogyan fog megvalósulni.

23. §

12. pont
A szövegben említett Nftv. 89. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja nem koherens a tervezettel.

14. pont
94. § (6) bekezdésében az „a fenntartó hagyja jóvá” szövegrész helyébe az „a fenntartó fogadja el” szöveg kerül.
Az FDSZ megítélése szerint a szövegrész módosítása a szenátus hatáskörét, az egyetemi autonómiát csökkenti, nagymértékben befolyásolja a fenntartóval való viszonyban. Az SZMSZ, költségvetés, IFT, stb. elfogadása innentől kezdve a magán felsőoktatási intézményeknél a fenntartó jogává válik, mely megítélésünk szerint nem engedhető meg.

24. §

12. pont
A tervezet szerint hatályát veszti az Nftv 102. § (4) bekezdése, mely szerint a pedagóguspályára jelentkezőknek a felvételi eljárás keretében alkalmassági vizsgát nem kell tenniük.
Nem támogatjuk ezt a kezdeményezést, fontosnak tartjuk az előzetes alkalmassági vizsga megtartását.

15. pont
Fontosnak ítéljük a Nftv 114/C. § a törvényben való benne hagyását. Nem támogatjuk a támogatás csökkentésének max. 20%-ban limitált korlátjának eltörlését.
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete is arra törekszik, hogy európai szintű, innovatív felsőoktatás működjön Magyarországon, ehhez szeretne szakértelmével, észrevételeivel hozzájárulni.

Budapest, 2020. április 4.

Dr. Dráviczki Sándor
elnök